شستی یا کلید های تابلو برق

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  لیدهای فرمان دارای مکانیزم های متنوعی بوده و آن ها را بر اساس ویژگی های زیر دسته بندی نمود .

  تعداد وضعیت

  پلاتین  ها

  نوع دسته

  مکانیزم فرمان

   سیستم اخباری

   سیستم حفاظتی

  اما در حالت کلیکلیدهای فرمان به دو دسته کلیدهای دستی و کلیدهای مغناطیسی یا کنتاکتورها تقسیم می شوند که در این بخش قصد معرفی کلیدهای دستی را داریم .

  کلیدهای دستی

  برای تغییر وضعیت کلیدهای دستی متسقیما از نیروی دست انسان استفاده می شود که البته این نوع کلیدها دارای مشکلاتی بشرح زیر می باشند .

   سرعت عمل پایین درقطع و وصل مدار

  خرابی زیاد  و در نتیجه نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر

   خطرات جانی برای اپراتور

   اتصال دائم مصرف کننده به برق

   

   احتیاج به انرژی مصرفی زیاد برای قطع و وصل

  انواع کلید های دستی

  ۱- کلید های دستی دائمی

  ۲-  کلید های دستی لحظه ای 

  کلیدهای دستی لحظه کار

  کلیدهای دستی لحظه کار کلید هایی هستند که در هر حالتی قرار بگیرند وضعیت ها آن تا زمانی که انرژی و نیروی دست بر روی کلید است ثابت باقی می ماند و مدار متصل است و به محض برداشتن دست از روی کلید، کلید مجددا به حالت اولیه خود بازگشته و مدار قطع می گردد بدین معنی که برای عمل کردن کلیدهای لحظه ای نیروی مکانیکی دائم لازم است. کلیدهای ساده لحظه کار نیز بر دو نوع می باشند.

  ۱- کلیدهای دستی لحظه ای که در برق ساختمانی کاربرد دارند مانند شستی های زنگ اخبار و…

  ۲- کلیدهای دستی لحظه ای ها که در برق صنعتی کاربرد دارند مانند شستی STOP و START

   

  کلیدهای دستی لحظه کار

  کلیدهای دستی دائمی

   کلیدهایی که پس از تغییر وضعیت، وضعیت جدید خود را حفظ می نمایند را کلیدهای دستی دائمی می نامند و برای تغییر وضعیت مجدد این نوع کلید ها باید مجددا بصورت دستی تحریک شوند تا مجددا تغییر حالت دهند . این نوع کلیدها دو نوع می باشند .

  ۱- کلیدهای دستی دائمی که در برق ساختمانی کاربرد دارند مانند کلیدهای تک پل ، دو پل تبدیل صلیبی و…

   


 • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
  تماس : 09123139086
  انتشار مطلب در :