جنس پلی کربنات تابلو برق

توضیحات:

  • به نام خدا

    نوع دیگری از تابلو های برق هستند که از ترکیب رزین های ترموپلاستیک و الیاف کربن تولید می شوند. این تابلو ها را به هیچ عنوان نمی توان در محیط های بیرونی مورد استفاده قرار داد. زیرا تابلوهای برق پلی کربنات در برابر اشعه خورشید، دچار شکنندگی می شوند. 

    از طرف دیگر این تابلو های برق در برابر آتش سوزی و حریق مقاوم نیستند. به همین دلیل بهتر است از آنها برای محیط های داخلی استفاده شود. 


  • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
    تماس : 09123139086
    انتشار مطلب در :