تابلو های توزیع صنعتی

توضیحات:

 • به نام خدا

  از این تابلو ها برای انتقال جریان به واحد های صنعتی استفاده میشود.

  بعنوان مثال از این نوع تابلو میتوان به تابلو های اصلی شرکت که شامل فیوز اصلی شرکت ، CT ها و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی (نظیر ولت متر و آمپر متر) اصلی میشود اشاره کرد. برق تمامی تابلو های دیواری ، و تابلوهای توزیع دیگر باید از این قسمت تامین گردد.

  نکته هائز اهمیت در انتخاب فیوز مناسب در تابلو توزیع ، محاسبه دقیق حداکثر جریان مصرفی واحد صنعتی است.عدم توجه به این مهم ، باعث بروز خسارات جانی و مالی سنگینی میگردد!!


 • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
  تماس : 09123139086
  انتشار مطلب در :