تابلوهای فرمان

توضیحات:

  • به نام خدا

    این نوع تابلوها جهت کنترل ادوات صنعتی که معمولا ۳ فاز هستند(مانند موتور های الکتریکی) استفاده میشوند.

    به عنوان مثال تابلوی فرمان کنترل موتور! از این تابلو برای راه اندازی موتورهای الکتریکی بصورت ستاره – مثلت ، چپگرد و یا راستگرد استفاده میشود. در یکی از پروزه های اخیر نوآوران برق از این تابلو برای راه اندازی دستگاه صنعتی بن بوری با مشخصات موتور زیر استفاده شده است.با طراحی استاندارد و حساب شده تابلو کنترلی ، موتور دستگاه را در بهترین حالت کنترل و از بروز مشکلات احتمالی برای موتور جلوگیری بعمل آوردیم


  • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
    تماس : 09123139086
    انتشار مطلب در :