محافظت از تابلو برق

توضیحات:

 • به نام خدا

  تابلو یک اصطلاح عمومی است که شامل همه دستگاه تعویض مرتبط با حفاظت از سیستم قدرت است.

  این همچنین شامل تمام دستگاه های مرتبط با کنترل ، اندازه گیری و تنظیم سیستم های قدرت الکتریکی است.


  تجاری تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌شوند.

  مونتاژ چنین دستگاه هایی به روشی منطقی تابلو برق را تشکیل می دهد.

  به عبارت دیگر سیستم های مورد استفاده برای سوئیچینگ ، کنترل و محافظت از مدارهای برق و انواع مختلف تجهیزات الکتریکی به عنوان تابلو برق شناخته می شوند. این تعریف بسیار اساسی از تابلو برق است.

  محافظت از تابلو برق

  همه ما با کلیدهای ولتاژ پایین و فیوزهای قابل تعویض در خانه خود آشنا هستیم.

  سوئیچ برای باز و بسته شدن دستی مدار الکتریکی در خانه ما و فیوز الکتریکی برای محافظت از مدار الکتریکی خانگی ما در برابر خطاهای جریان و اتصال کوتاه استفاده می شود. 

  به همین ترتیب هر مدار الکتریکی از جمله سیستم قدرت الکتریکی ولتاژ بالا به دستگاه های سوئیچینگ و محافظ نیاز دارد.

  اما در سیستم ولتاژ بالا و ولتاژ زیاد فوق العاده ، این طرح سوئیچینگ و محافظ برای قطع جریان خطای بالا به روشی ایمن و مطمئن پیچیده می شود.

  علاوه بر این از نظر تجاری ، هر سیستم قدرت الکتریکی به تنظیم ، اندازه گیری ، کنترل و تنظیم نیاز دارد.

  در مجموع به کل سیستم تابلو و حفاظت سیستم قدرت گفته می شود . تابلو برق به اشکال مختلف در حال توسعه است.

  حفاظت از تابلو برق ، از زمان تولید از طریق انتقال تا پایان توزیعشبکه سیستم قدرت مدرن نقش حیاتی دارد. دستگاه های قطع جریان را قطع کننده مدار می نامند.

   پارامترهای سیستم قدرت می توانند جریان ، ولتاژ ، فرکانس ، زاویه فاز و غیره باشند.

  قطع کننده مدار از طریق رله های محافظ وضعیت معیوب سیستم را حس می کندو این رله ها دوباره توسط سیگنال معیوب فعال می شوند که به طور معمول از ترانسفورماتور جریان یا ترانسفورماتور ولتاژ ناشی می شود. 

  تابلو برق باید وظیفه حمل ، ایجاد و شکست جریان بار طبیعی را مانند یک سوئیچ انجام دهد و باید عملکرد رفع خطا را در سیستم برق انجام دهد.

  علاوه بر این ، همچنین دارای اندازه گیری و تنظیم پارامترهای مختلف سیستم های قدرت الکتریکی است.

  تابلو برق شامل قطع کننده مدار ، ترانسفورماتور جریان ، ولتاژ از ترانسفورماتور ، حفاظت رله ، اندازه گیری و ابزار ، سوئیچ الکتریکی، فیوزهای الکتریکی ، مدار شکن مینیاتوری ، آذرخش گیر یا برقگیرها ، برق مقره و سایر تجهیزات مرتبط است.

  تابلو برق در هر نقطه سوئیچینگ در سیستم قدرت الکتریکی ضروری است.

  سطوح مختلف ولتاژ و از این رو سطوح گسل مختلفی بین ایستگاه های تولید کننده و مراکز بار وجود دارد.

  بنابراین بسته به سطوح مختلف ولتاژ سیستم ، انواع مختلفی از مونتاژ تابلو برق مورد نیاز است.

  علاوه بر شبکه های سیستم قدرت ، در کارهای صنعتی ، پروژه های صنعتی ، ساختمانهای خانگی و تجاری نیز به تابلو برق نیاز است.


 • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
  تماس : 09123139086
  انتشار مطلب در :