انواع نقشه تابلو برق

توضیحات:

 • به نام خدا

  1 - رایزر دیاگرام که مکان تابلوبرق در آن قید شده است .

  2- نقشه داخل تابلوبرق (که خطوط ، فیوز و کلیدها در آن کشیده شده است)

  نکات مربوط به رعایت مسائل ایمنی بر اساس نشریه سازمان برنامه و بودجه و یا 110می باشد.

  - شین ها با رنگ نسوز رنگ آمیزی می شود.

  -  کلید ورودی باید خودکار باشد. در مواردی که از کلید و فیوز جداگانه استفاده شود کلید باید قبل از فیوز نصب شود . بطوریکه با خاموش کردن کلید , فیوز نیز قطع شود. کلید اصلی حتی الامکان گردان باشد و از فیوز فشنگی استفاده شود.

  -  سیم کشی داخلی تابلوبرق  با سیم مسی تک لا با عایق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود.

  -  ارتفاع بالاترین دسته کلید تابلوبرق 175 سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین قسمت میانی از سطح زمین 160 سانتیمتر باشد.

  -  استفاده از سیم 1.5 برای روشنایی با کلید مینیاتوری10 آمپر و سیم 2.5 برای پریزبا کلید مینیاتوری 16 آمپر می باشد.

  -  محاسبه کابل از طریق سطع مقطع انجام می گیرد.


 • تهیه و تنظیم توسط آند کیش
  تماس : 09123139086
  انتشار مطلب در :